header

HSEA – Strona główna

O nas:

HSEA jest nowoczesną firmą szkoleniowo – konsultingową zajmującą się kwestiami: bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP/HSE), ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).

Oferujemy kreatywne podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem pracy, opieramy  swoją pracę na międzynarodowych standardach IOSH, NEBOSH.

Zagranicznym przedsiębiorstwom oferujemy swoją pomoc w dostosowaniu standardów obecnych w firmie do  obowiązujących w Polsce wymagań prawa.

O HSE Advisor

Jesteśmy dla Państwa w stanie przeprowadzić szereg usług dzięki, którym zyskają Państwo:

  • Pewność działania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Znajomość praw i obowiązków BHP / HSE na wszystkich szczeblach organizacji firmy,
  • Pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne w dziedzinie HSE / BHP,
  • Informacje nt. zmian w prawie oraz trendów w dziedzinie BHP.

Państwa firma zyska na stabilności działania, audyty staną się rutyną oraz okazją do zaprezentowania:

  • Rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa pracy,
  • Organizacji pracy i zaangażowanie wszystkich prawników,
  • Kultury organizacyjnej.

Oferta skierowana do kapitału zagranicznego:

Prowadzenie systemu HSE w oparciu o HSE Manual pełen serwis w dziedzinie HSE od początku istnienia projektu poprzez wszystkie fazy jego rozwoju, aż do jego zakończenia. Pełne wsparcie doświadczonymi specjalistami w dziedzinie HSE.  Rozpoznanie i  consulting w dziedzinie przepisów krajowych oraz krajowych regulacji branżowych.

Oferta dla polskich firm współpracujących (podwykonawców):

Jeśli planujesz współprace z międzynarodowymi korporacjami zwłaszcza w branży Oil&Gas, chemicznej, budowlanej etc. w kraju lub za zagranicą lub musisz swoją firmę dostosować do wymogów HSE nie zwlekaj!!! Skontaktuj się z naszym biurem a My sprawnie i szybko dostosujemy Twoją firmę do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa oraz przygotujemy dla Ciebie HSE Plan bardzo często wymagany na etapie ofertowania.