O HSE Advisor

HSEA jest nowoczesną firmą outsourcingową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Jesteśmy dla państwa w stanie przeprowadzić szereg usług dzięki którym zyskają państwo:

  •       Pewność działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  •       Znajomość praw i obowiązków BHP / HSE na wszystkich szczeblach  organizacji firmy,
  •       Pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne w dziedzinie HSE / BHP
  •       Informacje nt. zmian prawnych oraz trendów

Firma zyska na stabilności działania, audyty staną się rutyną oraz okazją do zaprezentowania:

  •       Rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa pracy,
  •       Organizacji pracy i zaangażowanie wszystkich prawników,
  •       Kultury organizacyjnej,

Oferta skierowana do kapitału zagranicznego:

Prowadzenie systemu HSE w oparciu o HSE Manual pełen serwis w dziedzinie HSE od początku projektu poprzez wszystkie jego fazy aż do jego zakończenia. Wsparcie doświadczonymi specjalistami w dziedzinie HSE. Pełne rozeznanie i consulting w dziedzinie przepisów krajowych oraz krajowych regulacji.

 

Oferta dla polskich firm współpracujących (podwykonawców):

Jeśli planujesz współprace z międzynarodowymi korporacjami zwłaszcza w branży Oil & Gas  w kraju lub za zagranicą lub musisz swoją firmę dostosować do wymogów HSE nie zwlekaj!!! Skontaktuj się z naszym biurem a My sprawnie i szybko dostosujemy Twoją firmę do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa oraz przygotujemy dla Ciebie HSE Plan bardzo często wymagany na etapie ofertowania