Ważność szkoleń

Szkolenia wstępne są ważne:

do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia dla stanowisk administracyjno-biurowych, robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych,
do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia dla stanowisk kierowniczych (konieczne szkolenie okresowe do prowadzenia szkoleń stanowiskowych dla pracowników).

Przed upływem ww. czasookresów pracodawca zobowiązany jest zorganizować Szkolenie Okresowe w zakresie BHP.

Okres ważności szkoleń okresowych z zakresu BHP:

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (ważność szkolenia – 5 lat),
dla pracowników administracyjno-biurowych (ważność szkolenia – 6 lat),
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważność szkolenia – 3 lata lub w przypadku gdy na stanowisku pracy występują szczególne zagrożenia dla życia lub zdrowia pracownika szkolenie powinno być powtarzane co roku w formie instruktażu),
dla pracowników inżynieryjno-technicznych (ważność szkolenia 5 lat),